Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Veilig ondernemen op drukke plekken

Om ondernemers op drukke plekken handvatten te bieden over wat zij zelf aan veiligheidsmaatregelen kunnen nemen is de online toolbox ‘veilig ondernemen op drukke plekken’ beschikbaar. Op www.nctv.nl/drukkeplekken staan suggesties voor extra maatregelen die hen kunnen helpen bij de voorbereiding op een mogelijke aanslag. Deze maatregelen zijn aanvullend op die van de lokale en landelijke overheid.  De online informatie helpt ondernemers en organisaties om hun eigen veiligheidssituatie te beoordelen. Zij kiezen vervolgens zelf de maatregelen die voor hen relevant zijn. In de meeste gevallen is het niet nodig om extra maatregelen te nemen. Soms is dat wel wenselijk, bijvoorbeeld vanwege de locatie of symboliek van een onderneming. Veel van de basismaatregelen die worden ingezet tegen criminaliteit zijn ook effectief tegen terrorisme.  De behoefte aan extra informatie voor ondernemers op drukke plekken is ontstaan na de aanslag van afgelopen zomer op de Spaanse Ramblas. De voorbeelden en handvatten uit de online toolbox met bijbehorende risicoanalyse en veiligheidsscan komen hieraan tegemoet.  De veiligheid van plekken waar veel mensen samen komen heeft de volle aandacht. Denk hierbij aan grootschalige evenementen, stations, luchthavens en religieuze instellingen. Publieke en private partijen leren voortdurend van eerdere incidenten en aanslagen en gebruiken kennis en ervaring om eventuele risico’s te verkleinen.  Ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid op drukke plekken. Uit het onlangs verschenen 47ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland blijkt dat ondanks de veranderende dreiging de kans op een aanslag in Nederland nog steeds reëel is. De informatie in de toolbox is samengesteld in samenspraak met de G4 en de gemeentes Tilburg en Eindhoven, de Nationale Politie en een aantal private partners.

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!