Gedigitaliseerde criminaliteit

Gedigitaliseerde criminaliteit (cybercriminaliteit) is een containerbegrip. De complexiteit ervan kan zorgen voor een impasse. Het internet beperkt zich niet tot grenzen: wereldwijd zijn er 3.74 biljoen gebruikers.

Bekijk de agenda

Cybercriminaliteit

Het Openbaar Ministerie definieert cybercrime als ‘criminaliteit met ICT als doelwit’. Onder ICT worden geautomatiseerde werken verstaan, die zijn ingericht om langs elektronische weg gegevens op te slaan en te verwerken. Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch.

Digitalisering van de samenleving

De digitalisering van de samenleving brengt een forse toename van criminaliteit met een digitale component met zich mee. Er is nog onduidelijkheid over de risico’s op bijvoorbeeld economisch gebied. Denk hierbij aan schade voor bedrijven, instellingen en overheden en persoonlijk leed. De grote vraag is wie er nu precies verantwoordelijk is voor wat.

Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven. Overheden en semi overheden blijven niet bespaart. Criminelen passen diverse soorten vormen van cybercriminaliteit toe. Iedereen kan hier het slachtoffer van worden. De motieven van daders lopen uiteen van financieel, ideëel, relationeel tot puberaal gedrag. Via het internet wordt dagelijks gechanteerd en afgeperst. We pakken fysieke (zichtbare) criminaliteit aan terwijl cybercriminaliteit in een veel hogere frequentie plaatsvindt. Cybercriminaliteit is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing. De beheersing van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. 

Dit kun je doen samen met anderen

Door meer planmatige samenwerking wordt de slagkracht voor de beheersing van deze vorm van criminaliteit vergroot en ontstaat er een krachtige communicatieboodschap. PVO Noord-Holland richt zich op ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Het doel is het bewustzijn te verhogen om zodoende bij te dragen aan de zelfredzaamheid van gebruikers van het internet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis bij de politie en het OM. Er wordt gekeken naar specifieke vormen (trends) waarop een aanpak wordt georganiseerd. 

Kortom, PVO Noord-Holland werkt aan structurele en concrete voorlichting en organiseert bijeenkomsten en workshops om digitale weerbaarheid van ondernemers te verhogen

Wij zijn er voor ondernemers

Het werk van PVO Noord-Holland vindt plaats in de regio die gelijk is aan de politieregio Noord-Holland. Hier zit de kennis van lokale problematiek en vindt de prioriteitstelling van de activiteiten plaats. Om dit te faciliteren is PVO Noord-Holland een stichting met een bestuur, een Raad van Toezicht, eigen financiële middelen en de inzet van een projectteam. De leden van de bestuursorganen nemen deel als natuurlijk persoon en voeren het bestuur in een nevenfunctie uit. De samenstelling van het bestuur is gebaseerd op functie en rol van de leden bij ondernemingen en overheidsorganisaties.

Je wilt vast meer weten!

Waarbij PVO Noord-Holland jou ondersteunt

Gedigitaliseerde criminaliteit

 • Jaarlijkse stijging van 30%.
 • Schade aan (MKB) bedrijven.
 • Nauwelijks op te lossen met opsporing.
 • Preventie ligt bij de gebruiker zelf.
 • Ga aan de slag met PVO Noord-Holland.

Meer over cybercrime

Awareness ondermijning

 • Infiltratie in de bovenwereld.
 • Intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage.
 • De gevolgen voor ondernemers zijn groot.
 • Grote, (in)directe financiële schade.
 • Ga aan de slag met PVO Noord-Holland.

Meer over Awareness ondermijning

 

VVC (Veel Voorkomende Criminaliteit)

 • Geweldsmisdrijven die direct raken.
 • Misdrijven richten financiele schade aan.
 • De emotionele schade is groot.
 • Neem nu zelf maatregelen.
 • Ga aan de slag met PVO Noord-Holland.

Meer over VVC

Gedigitaliseerde criminaliteit nieuws

’Bijna drie ton, dat was de eerste schatting van de schade na de hack. Twaalf maanden later? 800.000…

Cybercriminaliteit vormt een complexe uitdaging, met de daders die vaak onzichtbaar opereren en…

En toen was het ineens gedaan met zijn goedlopende reclamebureau. Bestanden, foto’s, filmpjes: alles…