Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Plaatsen van camera’s toegestaan?

Ook hebben ze de donatieboxen van beide opvangen geplunderd. Wat de inbrekers niet wisten is dat er beveiligingscamera's hingen in het pand. De daders staan dan ook duidelijk op beeld. Met het verspreiden van de camerabeelden, hoopt de politie de daders te pakken te krijgen.
Maar is het toegestaan om zomaar camera’s plaatsen bij uw winkel of op het bedrijventerrein? Het antwoord is NEE. Voor het plaatsen van beveiligingscamera's zijn, afhankelijk van de locatie en het doel, enkele regels en wetten. Hieronder zullen we proberen deze zo goed mogelijk uit te leggen. Let op! Het kan zijn dat in uw gemeente of bedrijfsverzamelgebouw andere (aanvullende) regels gelden.

Camerabewaking op de openbare weg

Hoewel wel eens gezegd wordt dat het filmen van de openbare weg niet is toegestaan, is er geen wet die dit verbiedt. Er is echter wel een aantal regels die het filmen op de openbare weg nagenoeg onmogelijk (en strafbaar) maakt.
Ten eerste dient het cameratoezicht aangekondigd te worden. Dit zou bij camera's binnen, of op eigen terrein eenvoudig d.m.v. een sticker of bord bij het hek kunnen. Op de openbare weg is dit een stuk lastiger, maar niet onmogelijk. Houd er rekening mee dat iedereen die mogelijk in beeld komt, dit vooraf moet kunnen weten.
In de WBP, oftewel Wet Bescherming Persoonsgegevens, staat dat iedereen die camerabeelden vastlegt (in digitaal, doorzoekbaar formaat) daarmee onder deze wet valt. De hoofdregel van deze wet is dat u alleen camerabeelden mag maken en gebruiken als dat noodzakelijk is voor het door u beoogde doel. Dat doel kan beveiliging/bewaking van eigendommen zijn. U mag dan alleen uw eigendommen filmen en de onvermijdelijk daarbij in beeld komende omgeving. De openbare weg kan onvermijdelijk deel zijn van deze omgeving.
Bijvoorbeeld:
  • Het filmen van een auto of motor voor de deur is toegestaan, mits hierbij zo min mogelijk openbare weg in beeld is.
  • Het filmen van het pad achter uw huis om te zien wie hier langslopen is niet toegestaan. Het pad is niet uw eigendom. 

Camerabewaking in en rondom huis

Camerabewaking in en rondom huis is toegestaan. Het betreft immers uw eigendommen en doorgaans niet te openbare weg. Let wel op dat u ook hier camerabewaking aankondigt met een sticker bij elke toegangsdeur.

Camerabewaking in de winkel

Als eigenaar van een winkel mag u bewakingscamera's inzetten voor de beveiliging van u, uw personeel en/of uw eigendommen, tenzij de privacy van uw klanten of uw personeel daardoor teveel wordt geschonden.
Bijvoorbeeld:
  • Een bewakingscamera bij het schap of bij de kassa is toegestaan
  • Camerabewaking in bijvoorbeeld pashokjes of toiletten is, in principe, niet toegestaan.
Belangrijk is dat iedereen die gefilmd wordt, hier vooraf van op de hoogte is. U kunt klanten informeren door een sticker bij de ingang te plaatsen. Als u dit niet doet is filmen met bewakingscamera's strafbaar. 

Bewakingscamera's op de werkplek

Over camerabewaking op de werkplek zegt het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) het volgende: "Het plaatsen van een videocamera is alleen toegestaan als dat noodzakelijk is voor de behartiging van uw gerechtvaardigd bedrijfsbelang.". Een gerechtvaardigd belang kan bijvoorbeeld de beveiliging van uw personeel zijn en de bescherming van uw eigendommen tegen diefstal of beschadiging. Meestal betekent dit dat camera's bij de ingang, in het magazijn en/of in de fabriekshal hangen.
Het plaatsen van videocamera’s komt pas aan de orde als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken om uw bedrijfsbelangen te beschermen. Uw beveiligingsmaatregelen moeten passend zijn voor het doel waarvoor u videocamera's inzet en dat doel moet niet op een andere, minder ingrijpende wijze kunnen worden gerealiseerd. Doorgaans betekent dit dat controle direct op de werkplek te ver gaat.
Ook hier is het belangrijk dat iedereen die gefilmd wordt moet kunnen weten dat er camerabewaking aanwezig is. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld een bord of sticker te plaatsen bij elke toegangsdeur.
Heimelijk cameratoezicht is in de regel niet toegestaan. Als er echter binnen uw organisatie bijvoorbeeld veel gestolen wordt, kunt u, bij een concreet vermoeden dat één van uw werknemers een strafbaar feit pleegt, gebruik maken van heimelijk cameratoezicht. Dit mag u alleen als het u, ondanks allerlei inspanningen, niet lukt om een eind te maken aan de diefstal.
Uw werknemers mogen verwachten dat ze niet bespied worden als ze in een toiletruimte zijn. Met andere woorden, dat er sprake is van bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Videocameratoezicht in een toiletruimte gaat dus te ver.
Het RPC denkt graag mee over de mogelijkheid om uw winkel, verzamelgebouw of bedrijventerrein veiliger te maken. Wij bieden diverse trainingen, workshops en informatie-bijeenkomsten. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website. 

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!