PVONH
PVONH

Zelf in actie

  Algemeen
Bent u als ondernemers- of winkeliersverenigingen actief in Zaanstreek Waterland en Kennemerland en u wilt iets doen tegen criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Het RPC ondersteunt veel initiatieven die via de wijkagenten of gemeenten worden aangevraagd.

Bent u als ondernemers- of winkeliersverenigingen actief in Zaanstreek Waterland en Kennemerland en u wilt iets doen tegen criminaliteit tegen het bedrijfsleven. Het RPC ondersteunt veel initiatieven die via de wijkagenten of gemeenten worden aangevraagd.

Voor bijeenkomsten, trainingen of thema’s (cybercrime) heeft het RPC budget en vraagt alleen zelf actie te ondernemen om voldoende deelnemers te werven. U slaat twee vliegen in klap: de vereniging laat zien actief te zijn op veiligheidsgebied en onveiligheid wordt concreet aangepakt. Anderzijds heeft de aanpak over (on)veiligheid een preventieve werking.

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer