PVONH
PVONH

Veilig ondernemen leeft in Den Helder

  Excellent cameratoezicht
70% van ondernemers kiest voor gratis scan eigen camerasysteem

Veilig ondernemen is een hot item bij winkeliers en andere ondernemers in Den Helder. Dat bleek uit de resultaten van het field onderzoek dat RPCNH afgelopen weken uitvoerde in verschillende winkelgebieden. In eerste instantie werden ongeveer 250 adressen gepland om te bezoeken inzake het project Excellent Cameratoezicht. “Maar dat werden er uiteindelijk 329”, zegt Lokaal Projectleider Fons Sijnesael. “We merken dat het onderwerp veiligheid in de breedste zin van het woord zeer opportuun is.” 

Ondernemers in de winkelgebieden Julianadorp winkelcentrum, De Schooten, Falga centrum, het Ravelijngebied en het centrum konden zich bij het promotieteam aanmelden voor een gratis scan, waarbij hun camerabeelden worden beoordeeld en er advies wordt gegeven over maatregelen die kunnen worden genomen om de kwaliteit te verbeteren. Bijna 70 % van de ondernemers met een actief camerasysteem kiest voor de gratis scan op de kwaliteitsverbetering. Meer dan 60 ondernemers gaven zich al op. Een geweldig hoge score, zeker als je bedenkt dat een groot aantal nog geen camerasysteem gebruikt. Bovendien is niet op alle adressen de verantwoordelijke ondernemer gesproken en worden derhalve nog meer aanvragen verwacht voor een scan. 

Den Helder heeft voor deze bewustwordingscampagne de handen ineengeslagen met het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH). De behoefte kwam helder boven water. Tijdens de bezoeken werd met de ondernemers ook gesproken over andere vormen van (on)veiligheid, zoals diefstal en overvallen, omgaan met agressie en cybercrime. Er bleek veel interesse te zijn in aanvullende trainingen op deze gebieden. Dit jaar zullen de Gemeente en het RPCNH hier meer aandacht aan schenken. Zo worden de komende periode meerdere trainingen ontwikkeld en wordt in oktober rondom de Week van de Veiligheid een training cybercrime gepland. 

Ondernemers die niet zijn bezocht of alsnog meer willen weten over excellent cameratoezicht of de trainingen, kunnen terecht op onze pagina over Excellent Cameratoezicht of onze activiteitenpagina.   

Het RPCNH is een initiatief van onder andere Politie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het RPC werkt op provinciaal niveau en juist daarin schuilt een belangrijke kracht. Vanuit de samenwerking tussen de partners als het georganiseerde bedrijfsleven, gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en de brandweer worden initiatieven opgezet en veiligheidsprocessen in gang gezet.  Deze partijen - de strategische partners- delen kennis en de kosten. Het RPC stelt het programma samen en organiseert de uitvoering.

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer