PVONH
PVONH

Van welke vorm van criminaliteit heeft het bedrijfsleven het meeste last?

  Algemeen
Dit was de vraag die centraal stond bij een onderzoek wat is uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Wat moet er gebeuren in de aanpak tegen diverse criminaliteitsvormen die het bedrijfsleven raken?

In een onderzoek in 2019 werden cybercriminaliteit en ondermijning door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en ondernemers benoemd als dé vormen van criminaliteit die op dat moment actueel waren en dus aanpak verdienden. We zijn inmiddels 3 jaar verder en het onderzoek is in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) herhaald. Het doel van dit platform is om publiek-private samenwerking te bevorderen om op die manier criminaliteit via en tegen het bedrijfsleven tegen te gaan. Levert het herhaal onderzoek andere bevindingen op? En wat moet er gebeuren in de aanpak tegen die verschillende vormen van criminaliteit die het bedrijfsleven raken? 

Wat zijn de bevindingen uit het nieuwste onderzoek 

Er is een lichte verschuiving te zien in 2022. Ondermijning en cybercriminaliteit worden nog wel vaak genoemd door experts en ondernemers als veelvoorkomende vormen van criminaliteit, maar in het laatste onderzoek worden toch ook de meer ‘klassieke’ vormen van criminaliteit veel genoemd. Zo valt het op dat er ten opzichte van het onderzoek in 2019 nu ook verschillende vormen van vermogenscriminaliteit werden genoemd. Dat gaat dan vooral om diefstal (bijvoorbeeld lading die wordt gestolen in het buitengebied of diefstal uit winkels), overvallen en inbraken. Daarnaast wordt intimiderend gedrag en agressie richting personeel ook vaker genoemd dan in 2019. 

Cybercriminaliteit 

Volgens zowel de experts als de ondernemers die deel hebben genomen aan dit onderzoek komt cybercrime in diverse vormen voor, waarbij phishing, malware, ransomware en hacken het meest genoemd worden. De experts die zijn geraadpleegd voor dit onderzoek plaatsen overigens een kanttekening bij het onderwerp cybercrime; namelijk dat hier onderscheid in moet worden gemaakt tussen de vormen zoals hiervoor beschreven en gedigitaliseerde criminaliteit. Gedigitaliseerde criminaliteit is bijvoorbeeld het digitaal bestellen van goederen, maar deze niet afrekenen. 

Bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn enkele gegevens bekend die te maken hebben met zogenaamde ‘data-onthullingen’. Uit deze gegevens blijkt dat het vooral grote bedrijven zijn die hier vaker mee te maken hebben. De oorzaak hiervan is vooral terug te voeren op het eigen personeel van deze bedrijven. Dit is dan ook een van de redenen dat grote bedrijven vaker over meer financiële middelen en capaciteit beschikken om hun cybersecurity te onderhouden en op peil te krijgen.  

Slachtofferschap data-onthulling van buitenaf, naar bedrijfsgrootte (%) 

Slachtofferschap data-onthulling, naar bedrijfsgrootte en aard (%) 

Ondermijning 

Op het gebied van ondermijning ligt bij ondernemers de nadruk op drugscriminaliteit in bedrijfspanden en vervoersfaciliteiten (denk aan containers), maar ook op het illegale vervoer van geld/goederen en witwassen. 

Ondermijnende criminaliteit is vooral geconcentreerd op logistieke knooppunten, bedrijfspanden, schuren (in het buitengebied) en opslaglocaties (boxen). Ook de meer ‘reguliere’ criminaliteit, zoals het bedreigen van ondernemers kan een onderdeel vormen van ondermijnende activiteiten. 

Ten opzichte van het onderzoek in 2019 viel op dat de ondernemers nadrukkelijker ook diverse vormen van vermogenscriminaliteit benoemen. Hierbij gaat het om diefstal, overvallen en inbraken.  

Lees hier de rest van het onderzoek 

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer