PVONH
PVONH

Subsidieregeling overvallen stopt vanaf juli 2022

  Algemeen
Is uw bedrijf, filiaal of woning overvallen? Dan kun je een subsidie aanvragen voor preventieve maatregelen tegen nieuwe bedrijfs- of woningovervallen van maximaal €1000,-. Deze subsidie wordt verstrekt vanuit het Schadefonds Geweldsmisdrijven namens de minister van Justitie en Veiligheid
Het is nog mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen tot 1 juli 2022. Dit kan voor overvallen die hebben plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2021.

Kom je in aanmerking voor een subsidie overvallen?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie overvallen;
 • Je bedrijf, filiaal of woning is overvallen in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2021.
 • Je hebt aangifte gedaan van de overval
 • Je kunt deze aangifte aantonen met een kopie van de aangifte
 • Je hebt preventieve maatregelen getroffen tegen nieuwe overvallen na de overval
 • Je kunt deze preventieve maatregelen aantonen met een factuur
 • De aanvraag moet vóór 1 juli 2022 zijn ingediend.

Moet er bij de overval geweld zijn gebruikt?

Ja, deze regeling geldt alleen als er met geweld is gedreigd tijdens de overval of als er geweld is gebruikt, bijvoorbeeld met een mes of een vuurwapen. Ben je slachtoffer van een diefstal of inbraak waarbij geen dreiging van geweld heeft plaatsgevonden of waarbij geen daadwerkelijk geweld heeft plaatsgevonden, dan kun je geen aanvraag indienen.

Hoe vraag ik subsidie overvallen aan?

Je kunt de subsidie aanvragen door het formulier 'Aanvraag subsidie na overval' van het schadefonds geweldsmisdrijven in te vullen en per post of online in te dienen.

Welke preventieve maatregelen kan ik nemen tegen nieuwe overvallen?

Wat voorbeelden voor bedrijven:
 • Het installeren van cameratoezicht
 • Het laten uitvoeren van een veiligheidsscan
 • Het organiseren van een overvaltraining voor het personeel
 • Het plaatsen van een kluis
 • Het installeren van overvalknoppen
Voorbeelden voor woningen:
 • Installeren van goede buitenverlichting
 • Aanvragen politiekeurmerk Veilig Wonen (Hang- en sluitwerk)
 • Plaatsen van kierstandhouders en/of deurspion

Waarom bestaat deze subsidieregeling?

De minister van Justitie en Veiligheid wil met deze regeling helpen om de kans te verkleinen dat je opnieuw te maken krijgt met een overval. Er is uit onderzoek gebleken dat bedrijven of personen die zijn overvallen en vervolgens geen (aanvullende) preventieve maatregelen hebben getroffen een grotere kans hebben opnieuw met een overval te maken te krijgen.
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer