PVONH
PVONH

Samen Veilig Ondernemen bijeenkomst in Haarlem

  Algemeen
Op vrijdag 15 januari 2019 zijn alle kartrekkers van Samen Veilig Ondernemen (SVO) in aanwezigheid van de burgemeester samengekomen in de jaarlijkse regiegroep Haarlem.
Dit keer was ook de vertegenwoordiging van het Keurmerk Veilig Ondernemen Waarderpolder aanwezig en dit was niet voor niks. Burgemeester Wienen reikte hier namelijk al de zevende hercertificering uit voor de Waarderpolder, een bedrijventerrein waar ruim 1200 ondernemingen zijn gevestigd. De Waarderpolder is uitgegroeid tot een werklocatie voor meer dan 14.000 werknemers.

Goed en veilig ondernemen in Haarlem

Tijdens de bijeenkomst hebben de SVO leden ervaringen gedeeld van het afgelopen jaar. Hierbij kwam onder andere het fietsprobleem in het centrumgebied aan de orde. Burgemeester Wienen sprak vol lof over de betrokkenheid van de ondernemers. Wijkagent Siertsema heeft cijfers bekend gemaakt waarbij naar voren kwam dat het in Haarlem goed en veilig ondernemen is. Zo zijn er van de 11 overvallen die vorig jaar zijn gepleegd, acht verdachten aangehouden. De politie en ondernemers werken hier dan ook al jaren goed samen om tot deze resultaten te komen.

Scan Excellent Cameratoezicht

Ook het RPC (Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) ontbrak niet op deze bijeenkomst. Vanuit het RPC zijn activiteiten aangeboden zoals de bijeenkomst Awareness Ondermijning en de Mystery Shoplifter. Ook is Excellent Cameratoezicht aan bod gekomen, waarbij het RPC de werving wil gaan intensiveren. Maar liefst 50 winkels en horecaondernemingen hebben de gratis scan al ondergaan. Aan de hand van deze scans hebben we vanuit de horeca de nodige feedback ontvangen, waar actie op is ondernomen. Het RPC streeft naar klanttevredenheid en heeft de feedback dan ook ter harte genomen. 
Het was wederom een mooie bijeenkomst welke traditioneel gezien werd afgesloten met een mooie foto.
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer