PVONH
PVONH

Onderzoek Tijd voor Veiligheid

  Algemeen
Het RPC Noord-Holland wil van het bedrijfsleven weten wat zij belangrijk vindt in de informatievoorziening omtrent ernstige misdrijven en overlast.
Waar Corona voorheen alleen een mooie Latijnse benaming voor kroon was, heeft die naam nu een heel andere lading. De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Soms ten goede, waardoor u het drukker heeft dan ooit. Maar vaak bereiken ons de verhalen van bezorgde ondernemers. Covid-19 heeft hoe dan ook effect op ons privé- en zakelijke leven. En met al die zorgen gaat de criminaliteit onverhinderd door, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is!
Criminaliteit verandert, onderzoek naar de aanpak is hard nodig
We zien aan de politiecijfers dat de criminaliteit aan het veranderen is. We merken ook dat ondernemers en winkeliers anders geïnformeerd of betrokken willen worden om zich te kunnen wapenen tegen criminaliteit. Het RPC Noord-Holland doet daarom onderzoek naar de bekendheid van ernstige misdrijven en overlast. Zij willen weten hoe ondernemers en winkeliers zo effectief mogelijk kunnen worden bereikt, welke informatie zij wensen te ontvangen en op welke manier het RPC dit het beste kan doen.
De inbreng van ondernemers en winkeliers is noodzakelijk
Omdat het RPC Noord-Holland graag van het bedrijfsleven wil weten wat zij belangrijk vindt in de informatievoorziening omtrent ernstige misdrijven en overlast, zowel preventief als repressief, heeft het RPC Noord-Holland een korte enquête opgesteld. 
Het RPC roept ondernemend Noord-Holland om nu de enquête in te vullen en te verspreiden. Met de verkregen kennis worden passende materialen ontwikkelt waar ondernemers wat aan hebben.
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer