PVONH
PVONH

Mobiele bende

  Algemeen
Waar tot een paar jaar geleden vooral lokale boeven Nederlandse woningen leeg haalden, slaan tegenwoordig steeds vaker inbrekers van buiten de eigen gemeentegrenzen hun slag.
En in bepaalde gevallen komen de daders van 12.000 kilometer verderop. De zogenaamde Irish Travellers zijn de meest bekende. De "schilder" die het huis opknapt met waardeloos materiaal en achteraf een gepeperde rekening presenteert.
Vroeger kwam 80 procent van de inbrekers uit de buurt waarin was ingebroken. Inmiddels ligt dat percentage lager en komt 40 procent uit het buitenland’. Lokale boeven zoeken ook steeds vaker hun heil buiten hun eigen woonplaats. Ze zien die nadrukkelijke politie-aandacht haast als een soort stalken, daarom gaan ze het land in. Deze mobiele bandieten komen overigens niet alleen uit Nederland. Het was al bekend dat personen uit Midden- en Oost-Europa hier hun geluk beproeve, maar er verschijnt een nieuwe groep: Zuid-Amerikanen, vooral Chilenen en Colombianen.

Nog geen bezorgdheid

Ondanks al deze verhalen over inbrekers, zijn er positieve cijfers voor te leggen. Het aantal inbraken in Nederland daalde in de periode 1 januari tot 28 mei met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Daarnaast blijft de aangiftebereidheid onder ondernemers onverminderd hoog. De aandacht voor criminaliteit bij winkeliers en ondernemers neemt toe. Men heeft er genoeg van, verenigingen slaan vaker de handen ineen en organiseren de aanpak. Er lijkt wel meer bezorgdheid te ontstaan voor cybercriminaliteit. Zoals de curve nu laat zien bevat binnen vijf jaar 50% van de criminaliteit een digitale component.  Dat is iets waar ondernemend Noord-Holland zich wel zorgen om moet maken, deze keer minder om de aanpak maar veel meer om het te voorkomen.

Tips van het RPC

Gebruik je netwerk en zet sociale media in om elkaar te informeren. Vraag via de gemeente of wijkagent de activiteit Altijd Alert of de Secret Scan aan. Deze twee activiteiten zijn geheel afgestemd op het beoordelen van je omgeving, waar je op moet letten en hoe je daar mee omgaat. In veel gevallen vindt het strafbare feit plaats onder de neus van het slachtoffer maar hij herkende het niet. Het RPC biedt ook de mogelijkheid aan om lokaal workshops te geven over specifieke vormen van cybercriminaliteit. Een dergelijke workshop, aansluitend op de ledenvergadering van de vereniging, is uitermate geschikt. Waar wacht u nog op?
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer