PVONH
PVONH

Horecaprofessionals trainen samen voor een veilig uitgaansgebied

  Algemeen
Haarlem heeft al jaren een prettig uitgaansklimaat. Om de goede samenwerking te waarborgen, wordt er jaarlijks gezamenlijk getraind door alle professionals die werkzaam zijn in het gebied.

De training is een initiatief vanuit de samenwerkende partijen en werd georganiseerd door het Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Door wisselingen bij de horecaondernemers, de horecabeveiligers en de toezichthouders van politie en gemeente was het doel van deze training om hernieuwd kennis met elkaar te maken. De 65 aanwezigen hebben elkaar beter leren kennen in de vorm van speeddating onder begeleiding van Kees Goedknegt van Goedknegt Veiligheidsadvies. Tijdens de speeddate die bestond uit drie rondes van twintig minuten werd in groepjes aan negen tafels gesproken over onderwerpen als rolverdeling en handelingsperspectieven. 

Na de pauze gaf Dion Linsen van de Brijderstichting een presentatie over actuele thema’s in het uitgaanscircuit, zoals drugsgebruik of de kans op en de gevolgen van drogering. Tijdens dit onderdeel kwamen verschillende praktijksituaties aan bod en is een eerste stap gezet om werkafspraken met elkaar te maken. 

De training vond plaats op woensdag 23 november in de Kleine Zaal van het Patronaat en werd goed bezocht door horecaondernemers, bedrijfsleiders, horecabeveiligers, horecacommandanten van de politie en toezichthouders van de gemeente Haarlem.

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer