PVONH
PVONH

Certificaat Samen Veilig Ondernemen Centrum Heemskerk uitgereikt

  Algemeen
Donderdag 25 oktober heeft wethouder van Dijk het SVO-W certificaat uitgereikt aan de werkgroep Samen Veilig Ondernemen (SVO) Centrum Heemskerk. Wanneer er structureel wordt samengewerkt aan de veiligheid in een winkelcentrum tussen lokale overheid (brandweer, politie, gemeente) en ondernemers (BIZ Vereniging Centrum Heemskerk) kan dit certificaat worden toegekend. De werkgroep Heemskerk heeft dit certificaat nu voor de tweede keer ontvangen.

Donderdag 25 oktober heeft wethouder van Dijk het SVO-W certificaat uitgereikt aan de werkgroep Samen Veilig Ondernemen (SVO) Centrum Heemskerk. Wanneer er structureel wordt samengewerkt aan de veiligheid in een winkelcentrum tussen lokale overheid (brandweer, politie, gemeente) en ondernemers (BIZ Vereniging Centrum Heemskerk) kan dit certificaat worden toegekend. De werkgroep Heemskerk heeft dit certificaat nu voor de tweede keer ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor het certificaat is er aan het begin van het traject een enquete gehouden onder de ondernemers die actief zijn in het centrum van Heemskerk. Aan de hand van de resultaten van de enquete en een schouw die zowel overdag als 's avonds is gedaan is alles wat te maken heeft met een schoon, veilig en heel centrum geanalyseerd en in kaart gebracht. Deze analyse biedt de informatie die nodig is om verbeteracties en maatregelen op te nemen in een actieplan. Dit soort verbeteracties gaan bijvoorbeeld over het plaatsen van extra fietsenrekken, het beheer van het winkelcentrum, het onderhoud van de bestrating, onderhoud van het groen en de verkeersveiligheid bij de rotonde Deutzstraat. Regelmatig wordt er nagegaan of de opgezette doelstellingen zijn gehaald en of de gemaakte afspraken over maatregelen en acties worden nagekomen.

Samen Veilig Ondernemen

Het samenwerkingsverband BIZ vereniging Centrum Heemskerk en Samen Veilig Ondernemen (SVO wordt beheerd door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing) stimuleren structurele verbeteringen waar het gaat om de veiligheid van het winkelcentrum. Op deze manier krijgen ondernemers minder vaak te maken met criminaliteit. Binnen het SVO samenwerkingsverband wordt een veiligheidscertificaat uitgereikt, worden (overval)trainingen georganiseerd, voorlichting gegeven en congressen georganiseerd. 

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer