PVONH
PVONH

Afhandeling ‘reprimande meerderjarige winkeldief’ gewijzigd

  Algemeen
Pilot
De politie is in 2021, samen met partners in de strafrechtketen en winkeliers, gestart met een nieuwe werkwijze aangaande de afhandeling van aangehouden meerderjarige winkeldieven. Onderdeel van deze nieuwe werkwijze was een pilot op het gebied van het afdoen met een reprimande van aangehouden meerderjarige winkeldieven, die niet eerder met de politie of justitie in aanraking waren geweest (de zogenaamde first offenders).
Bij een reprimande wordt de verdachte niet meegenomen naar het politiebureau en volgt ook geen strafvervolging. Dit betekent voor de verdachte dat er geen strafzaak komt en geen aantekening in zijn/haar justitieel dossier volgt. De aangifte en de gegevens van de verdachte worden wel geregistreerd in de landelijke politiesystemen. De winkelier behoudt hierbij het recht om een winkelverbod op te leggen en een civiele vordering te doen. Wordt dezelfde verdachte nogmaals aangehouden dan kan er geen reprimande meer worden opgelegd. Deze pilot is recent geëvalueerd en alle betrokken partijen waren positief over de gehanteerde werkwijze. Deze leverde alle partijen tijdsbesparing op en een betere informatievoorziening. Vanwege deze pluspunten is besloten de pilot om te zetten naar een definitief werkproces, wat vanaf 1 maart 2022 is ingegaan. Maar wat is er nu gewijzigd?

Wijzigingen per 1 maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 is het alleen nog mogelijk om een meerderjarige first offender eenmalig een reprimande op te leggen als een hulpofficier van justitie (hOvJ) daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De hOvJ is een politieambtenaar met extra bevoegdheden die o.a. de rechtmatigheid van een eventuele aanhouding toetst. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder een reprimande kan worden opgelegd aangepast.

Nieuwe voorwaarden

De aangepaste voorwaarden, waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een afdoening met een reprimande, zijn:
 • Er is sprake van een heterdaadsituatie in de winkel
 • Er is sprake van een strafbaar feit (dit wordt bepaald door de hOvJ)
 • De verdachte is meerderjarig
 • De verdachte heeft een geldig ID-bewijs bij zich
 • De verdachte bekent de diefstal
 • De verdachte heeft in de afgelopen 5 jaar geen antecedenten of een eerdere reprimande gehad
 • Er is geen indicatie dat de gepleegde diefstal een professioneel karakter heeft
 • Bij zorgsignalen kan in overleg met het OM een reprimande worden opgelegd
 • Het gestolen goed wordt of is teruggegeven aan de winkelier
 • Het maximum bedrag van de gestolen goederen is 50 Euro (aantal goederen is niet meer van belang)
 • Als de winkelier bezwaar maakt tegen het opleggen van een reprimande, dient door de hOvJ overleg gevoerd te worden met het OM of een reprimande kan worden opgelegd.
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer