Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Handtekening onder nieuw convenant voor veiligheid en samenwerking bedrijventerreinen Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ)

De partners die zich inzetten voor veilige en schone bedrijventerreinen in de gemeente zijn Politie Basisteam Zaanstad, gemeente Zaanstad, brandweer, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) en ATN Beveiliging. “Dit nieuwe convenant markeert een belangrijke stap in de samenwerking tussen deze instanties. Het doel ervan is het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor ondernemers, medewerkers, leveranciers, klanten en andere bezoekers”, aldus Rob Smits, directeur van OVZZ. “Het convenant beoogt niet alleen het waarborgen van veiligheid, maar ook het verbeteren van de communicatie tussen de betrokken partijen. Dit zal leiden tot een nog effectievere samenwerking en een beter gecoördineerde aanpak van veiligheidskwesties op onze bedrijventerreinen.” 

(v.l.n.r.) Jan Hamming, burgemeester Zaanstad, Rob Karst, voorzitter OVZZ, Fokko Mellema, projectleider ondermijning PVO Noord-Holland, Rein van der Toorn, regiomanager ATN Beveiliging.

De ondertekening van het nieuwe convenant is een belangrijke stap om de samenwerking tussen de betrokken partijen te verbeteren. Met de recente ontwikkelingen rond de plannen voor woningbouw in de Achtersluispolder is duidelijk geworden dat dit specifieke gebied meer aandacht vraagt van de betrokken instanties. Nu de bouwplannen voorlopig van de baan zijn voor wat het zuidelijke deel betreft, is de bewustwording gegroeid en wordt duidelijk dat er meer tijd en energie in het gebied moet worden gestoken. Afgelopen jaar zijn hier al constructieve gesprekken over gevoerd. “Wij zien dit moment als een herstart van de samenwerking waarbij alle partijen de verantwoordelijkheid gaan nemen om de kwaliteit en veiligheid in het hele gebied te vergroten. De afgelopen periode heeft OVZZ hier initiatief in genomen en inmiddels zijn de eerste verbeteringen waarneembaar. Borden zijn schoongemaakt en er wordt sneller gereageerd bij afval en dumping. Bemoedigend!”, aldus Rob Smits. De komende maanden brengt PVO Noord-Holland via enquêtes in kaart welke behoeften en wensen er rond dit - en andere aandachtsgebieden - zijn.

Een belangrijk onderdeel van het convenant is de aanstaande hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen, dat eind van dit jaar afloopt. Ook spelen de toenemende risico’s op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen een grote rol. “Om hercertificering te bewerkstelligen, is samenwerking het sleutelwoord. Om te garanderen dat de onderlinge samenwerking van structurele aard blijft, zullen we de regie nemen en ondersteuning bieden”, aldus Josefien Hofstede van PVO Noord-Holland. “Een van onze taken is het aanbieden en organiseren van gratis trainingen voor ondernemers in de regio om criminaliteit terug te dringen en te voorkomen. Na onze inventarisatie onder deelnemers kijken we waar behoefte aan is. Naast agressie- en overvaltrainingen bieden we ook trainingen en voorlichting aan over ondermijning. Met de resultaten uit de enquêtes die we gaan houden, spitsen we deze toe op het focusgebied”. Naast de aanstaande hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen is het convenant ook een opstap om via Parkmanagement een Bedrijf Investering Zone (BIZ) op de bedrijventerreinen waar OVZZ actief is op te richten. “Dit kan voor een grote economische impuls zorgen”, aldus Smits. 

Burgemeester Jan Hamming laat weten: “Samenwerken om veiligheid te vergroten, is cruciaal. Daarom is een Keurmerk Veilig Ondernemen ook zo belangrijk. Hiermee werken ondernemers en overheden met gedeelde ambitie samen om een gebied veilig te houden. We kunnen elkaar makkelijker vinden en gaan schouder aan schouder staan om criminaliteit aan te pakken en de kwaliteit van de omgeving verder te versterken.”

Ook jouw bedrijventerrein veiliger?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om ook op jouw bedrijventerrein te werken aan de veiligheid? Dan kun je contact met ons opnemen

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!