Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Afhandeling ‘reprimande meerderjarige winkeldief’ gewijzigd

Bij een reprimande wordt de verdachte niet meegenomen naar het politiebureau en volgt ook geen strafvervolging. Dit betekent voor de verdachte dat er geen strafzaak komt en geen aantekening in zijn/haar justitieel dossier volgt. De aangifte en de gegevens van de verdachte worden wel geregistreerd in de landelijke politiesystemen. De winkelier behoudt hierbij het recht om een winkelverbod op te leggen en een civiele vordering te doen. Wordt dezelfde verdachte nogmaals aangehouden dan kan er geen reprimande meer worden opgelegd. Deze pilot is recent geëvalueerd en alle betrokken partijen waren positief over de gehanteerde werkwijze. Deze leverde alle partijen tijdsbesparing op en een betere informatievoorziening. Vanwege deze pluspunten is besloten de pilot om te zetten naar een definitief werkproces, wat vanaf 1 maart 2022 is ingegaan. Maar wat is er nu gewijzigd?

Wijzigingen per 1 maart 2022

Vanaf 1 maart 2022 is het alleen nog mogelijk om een meerderjarige first offender eenmalig een reprimande op te leggen als een hulpofficier van justitie (hOvJ) daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De hOvJ is een politieambtenaar met extra bevoegdheden die o.a. de rechtmatigheid van een eventuele aanhouding toetst. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder een reprimande kan worden opgelegd aangepast.

Nieuwe voorwaarden

De aangepaste voorwaarden, waar aan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een afdoening met een reprimande, zijn:
 • Er is sprake van een heterdaadsituatie in de winkel
 • Er is sprake van een strafbaar feit (dit wordt bepaald door de hOvJ)
 • De verdachte is meerderjarig
 • De verdachte heeft een geldig ID-bewijs bij zich
 • De verdachte bekent de diefstal
 • De verdachte heeft in de afgelopen 5 jaar geen antecedenten of een eerdere reprimande gehad
 • Er is geen indicatie dat de gepleegde diefstal een professioneel karakter heeft
 • Bij zorgsignalen kan in overleg met het OM een reprimande worden opgelegd
 • Het gestolen goed wordt of is teruggegeven aan de winkelier
 • Het maximum bedrag van de gestolen goederen is 50 Euro (aantal goederen is niet meer van belang)
 • Als de winkelier bezwaar maakt tegen het opleggen van een reprimande, dient door de hOvJ overleg gevoerd te worden met het OM of een reprimande kan worden opgelegd.

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

 • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
 • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!