Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Samenwerken aan economie en veiligheid in de driehoek Hoorn

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) ondersteunt  gemeenten met de West-Friese Veiligheidsambitie. De driehoek Hoorn, bestaande uit Hoorn,  Opmeer, Medemblik, Stede-Broec, Enkhuizen en Drechterland, neemt de bedrijventerreinen  onder de loep. Het RPCNH inventariseert met behulp van ondernemersverenigingen en  parkmanagers de status op het gebied van economie en veiligheid. Het doel: samen tot een  preventieve oplossing komen om ondermijnende criminaliteit te verminderen en de  aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen te vergroten.  West-Friesland zet de komende jaren stevig in op het tegengaan van ondermijnende  criminaliteit. En dan gaat het met name om het aantrekkelijker maken van de  bedrijventerreinen en het weerbaarder maken van bewoners en ondernemers in het  buitengebied. Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem in Noord-Holland, maar  ook daarbuiten. Steeds vaker raakt de onderwereld de dagelijkse gang van zaken. Het is niet  voor niets dat ondermijning bij alle gemeenten hoog op de agenda staat. Juist door samen te  werken kan er verschil worden gemaakt.  Het RPCNH gaat de boer op voor een eerste inventarisatie en gaat met ondernemers op  locatie dieper in op onderwerpen zoals het bewustzijn bij ondernemers, de specifieke  voorbeelden waar per locatie hinder van wordt ondervonden en de initiatieven die er al zijn  geweest. Er wordt onder andere gekeken naar de samenstelling van bedrijventerreinen, het  cameratoezicht en de mate van leegstand. Ook worden de wensen van de ondernemers met  betrekking tot economie en veiligheid in kaart gebracht. Na deze inventarisatie wordt met de  gemeente gekeken naar de mogelijke oplossingen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld een KVO of BIZ-traject. 

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!