Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Ondermijning; Je gaat het pas zien als je het door hebt

Voor minder doen we het niet. Dat werd ook onderstreept door Burgemeester Jos Wienen, die de opening verzorgde. Onder de charmante leiding van dagvoorzitter Marceline Schopman werden vervolgens samen met enkele specialisten de vormen van ondermijning en de do’s en don’ts besproken.
Maar de eerste vraag was: wat is ondermijning of ondermijnende criminaliteit nu eigenlijk? Het antwoord bleek nog niet zo eenduidig, maar dat het goedwillende burgers en ondernemers in de weg zit moge duidelijk zijn. Els Prins, Secretaris Criminaliteitsbeheersing VNO-NCW en MKB-Nederland ging uitgebreid in op de materie. Met passie en sprekende voorbeelden gaf zij inzicht in wat voor velen blijft hangen in een vaag onderbuikgevoel. Prins verhaalde met passie over winkels waar nooit iemand wat koopt en bedrijfspanden zonder heldere business. Zij vertelde over een zonnepanelen specialist die zijn energie voor de enorme wietplantage achter zijn entree gebruikte en over een serie van bruidszaken in één straat die de term witwassen anders interpreteerden. Maar ook over de kleine signalen die je zou kunnen oppakken, zoals mensen die continu grote aankopen doen met cash geld of de penetrante geur van drugslabs.
Centraal deze avond stond met name de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. Alleen wanneer ondernemers, burgers, politie en gemeente samenwerken, maken we kans om ondermijnende handel uit te roeien. Het continu aanpakken van malafide organisaties zorgt ervoor dat ze zich uiteindelijk elders vestigen. Prins roemde de actieve houding van Haarlem en burgemeester Wienen. De integrale aanpak heeft al vruchten afgeworpen. Dit wordt beaamd door de aanwezige ondernemers. Zij zien door het strengere beleid van de afgelopen periode al verbetering. En aanpak is noodzakelijk. Jaarlijks loopt de zichtbare schade landelijk al op tot ver boven de tien miljard.
Rutger Sweijen van het project Lelie en Michiel Groothuis, herbergier van buurthuis 1A benadrukken dat de samenwerking tussen de diverse partijen in de Haarlemse Transvaalbuurt al succes oplevert. Vanuit het project Lelie zijn er 3 belangrijke doelstellingen: de criminaliteit stoppen, een veilig woon- en leefklimaat bewerkstelligen en de revitalisering van de wijk in gang zetten. Afgelopen jaar werden meerdere organisaties in de wijk aangepakt door de belastingdienst op basis van fiscale fraude, werden 40 controles bij horecabedrijven uitgevoerd, 53 auto’s afgevoerd en 150.000 euro aan openstaande verkeersboetes teruggevorderd. Bovendien werd er al 7,500 Euro aan schadevergoeding uitgekeerd aan slachtoffers en 32.000 Euro aan huur teruggewonnen bij huisjesmelkers.
Sweijen is positief over de toekomst, maar beseft zich terdege dat er nog een hoop moet gebeuren. De wijk moet erop vooruitgaan. Daar helpt ook het Buurtcentrum A1 bij. Michiel Groothuis vertelt hoe belangrijk zijn luisterend oor is in de buurt. “We pakken signalen en klachten op in de breedste zin des woords en als we dingen horen die we niet vertrouwen dan schakelen we de wijkagent in. Zo kunnen we er echt zijn voor de buurt.”
Het is helder. Alleen samen pak je ondermijning aan. Dat kan door dat belangrijke buikgevoel te melden bij de wijkagent of het buurtcentrum, maar ook door concrete signalen voor te leggen bij de wijkagent “meld misdaad anoniem”. Gezond wantrouwen is goed, ook al wil je dat stemmetje soms niet horen. Wees kritisch en onthoud dat een melding niet direct arrestatie betekent. Het zet een proces in gang. Wijkagent Paul Kooter benadrukt dat hij door even wat vragen te stellen vaak al een alarmerende functie heeft. “Soms is dat al voldoende.” Het devies: Houd je ogen en oren open en deel je ervaringen en observaties. 

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!