PVONH
PVONH

West-Friese gemeenten zet in op verhogen weerbaarheid bedrijventerreinen

  Awareness Ondermijning
De West-Friese gemeenten, bestaande uit Hoorn, Opmeer, Medemblik, Stede-Broec, Enkhuizen en Drechterland, werken samen met de politie en het openbaar ministerie binnen de veiligheidsdriehoek Hoorn om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
Het gaat met name om het vergroten van het bewustzijn van ondernemers. Als onderdeel hiervan bieden veiligheidsDriehoek Hoorn en het RPC Noord-Holland ondernemers op bedrijventerreinen een online ondermijningstraining aan om hen op weg te helpen de signalen van ondermijning te herkennen.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem in heel Nederland, hierin is Noord-Holland helaas geen uitzondering. De onderwereld vermengt zich steeds vaker met de bovenwereld. Het is niet voor niets dat het onderwerp ondermijning bij alle gemeenten hoog op de agenda staat. Ondernemers kunnen direct of indirect last krijgen van ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit benadeelt eerlijke ondernemers en kan financiële schade toebrengen. Ondermijning gaat bovendien vaak gepaard met geweld, intimidatie en bedreiging en dat zorgt voor imagoschade voor bedrijventerreinen en de omliggende buurt.

Online training voor ondernemers op bedrijventerreinen

De kans dat ondernemers en bewoners iets horen of zien wat niet helemaal goed voelt, is groot. Die winkel op de hoek waar nooit klanten komen? Of het bedrijf dat vaker dicht dan open is? Mogelijk is er sprake van ondermijning, omdat de ondernemer zich bijvoorbeeld schuldig maakt aan het witwassen van crimineel geld. In de online ondermijningstraining van het RPC Noord-Holland worden ondernemers meegenomen in hoe signalen van ondermijning herkend kunnen worden en hoe zij kunnen handelen als zij iets vreemds zien. Bedrijventerreinen die veiliger georganiseerd zijn, hebben minder schadegevallen, minder criminaliteit en zijn aantrekkelijker voor toekomstige ondernemers om zich daar te vestigen. Dit leidt vervolgens tot een gezond ondernemersklimaat. Aanmelden kan via onze trainingspagina over ondermijning.
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer