PVONH
PVONH

Ondermijning, het vernielt je privéleven

  Awareness Ondermijning
"De landbouwsector staat onder druk vanwege allerlei maatregelen die moeten worden genomen. Er komt steeds meer leegstand. De andere werkelijkheid is er helaas ook: ondermijnende criminaliteit met brand, geweld en afpersing als gevolg. Je leest het bijna dagelijks in het nieuws", aldus Bernard Klaassen van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

Er is nog veel winst te behalen in de wijze waarop we als (semi-)overheid communiceren met de ondernemers in de provincie. We zullen dit nog meer moeten doen vanuit het perspectief van de sector, met een concrete én adequate aanpak die past bij de private sector. Klaassen juicht de samenwerking met LTO dan ook toe.

Eerder organiseerde het RPC tientallen ondernemersbijeenkomsten, veelal op verzoek van een ondernemersfederatie. Er is ontzettend veel onbekendheid bij ondernemers als het gaat om ondermijning. Het kenmerkende dilemma is dan ook de 'onzichtbaarheid'. Eenmaal gevangen in het netwerk van criminelen wordt je privéleven vernield.

Begin september vindt de aftrap plaats in de gemeente Koggenland. Daarop volgen de bijeenkomsten voor de agrariërs in die gemeente, waarbij er constructieve afspraken worden gemaakt.  Een maand later volgt Hollands Kroon. Daarbij doen ook ervaringsdeskundigen hun verhaal over de schadelijke gevolgen van de criminele activiteiten. Het plan is om in het gehele buitengebied in de provincie Noord Holland voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor agrariërs.

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer