PVONH
PVONH

Offensief tegen criminaliteit in havengebied IJmuiden

  Awareness Ondermijning
Binnenkort wordt er in het havengebied van IJmuiden een nieuw veiligheidsoffensief in gang gezet. Dit offensief is deels gericht op het bestrijden van criminaliteit.

Dit is aangekondigd door de Velsense burgemeester Frank Dales. Zo is het doel onder andere om scherper zicht te krijgen op 'foute' autohandelaren.

Er zullen straks scherpere controles plaatsvinden bij nieuwkomers die zich met een reparatie- of autoverkoopbedrijf willen vestigen in het havengebied. De gemeente zal voordat ze toestemming verlenen aan de ondernemer om zich te mogen vestigen, nagaan of zij zich niet bezig houden met criminele of dubieuze activiteiten.

De gemeente Velsen is al langer bezig met het doen van onderzoek naar de integriteit van ondernemingen die een pand in dit gebied willen betrekken en daar vergunningen voor aanvragen. Zo hebben ze in het verleden op grond van de wet-Bibob al bouwbedrijven, seksclubs, horecazaken en growshops tegen het licht gehouden. Nu moeten dus ook de autohandelaren rekening houden dat er zo'n 'check' zal volgen. Dales: "In het IJmuidense havengebied zijn al flink wat autobedrijven actief. Dat is opzich vrij opmerkelijk, want je verwacht daar eigenlijk vooral ondernemingen die zich bezig houden met visserij of scheepvaart".

Grapperhaus

Als het aan de burgemeester van Velsen ligt, wordt het hele IJmuidense havengebied over niet al te lange tijd (wellicht al volgend jaar) onder de loep genomen. "In samenwerking met een universiteit willen we onderzoek doen naar zwakke plekken in het gebied: plekken waar de veiligheid eerder in de knel kan komen dan elders in de haven. We proberen daarvoor subsidie te krijgen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Grapperhaus, die hier onlangs op werkbezoek was, reageerde enthousiast toen ik hem vertelde over ons plan voor deze zogenoemde quickscan. Het kan een project worden dat straks als voorbeeld gaat dienen voor andere Nederlandse havenplaatsen, zoals Den Helder en Vlissingen".

Dales wil de bestrijding van illegale bewoning sowieso doorzetten en waar mogelijk opvoeren. "Het gaat mij er onder meer om te voorkomen dat er brandgevaar ontstaat als woningen illegaal worden verhuurd. Omdat het bij die panden allemaal zo goedkoop mogelijk moet, worden op dat vlak zeker niet altijd alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen. Ook wil ik verhuurders blijven aanpakken die in een klein pand relatief veel mensen onderbrengen, om zoveel mogelijk geld te kunnen opstrijken".

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer