PVONH
PVONH

...je gaat het pas zien als je het doorhebt... Na de bijeenkomst ondermijning in Zandvoort

  Awareness Ondermijning
Deze uitspraak van Johan Cruijff is zeker van toepassing op ondermijning. Het is vaak onzichtbaar en de aanpak ervan vergt een lange adem en veel ogen en oren.
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord-Holland gaf op 3 september 2019 een presentatie over wat ondermijning inhoudt en wat de invloed daarvan is op ondernemers. Ondermijning betekent ontwrichting van de samenleving doordat vergunningen, winkels, bedrijven en dergelijke gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor ze zijn, namelijk voor het verdienen van geld met criminele activiteiten. Leegstaande bedrijven kunnen worden gebruikt als dekmantel.  Dit leidt tot valse concurrentie en overlast voor andere bedrijven en bewoners in de omgeving of in dezelfde branche. Dat komt niet alleen in Brabant en Amsterdam voor, maar ook in Zandvoort. Alleen door samen te werken is het mogelijk om op te treden hiertegen.  
Hoewel de opkomst niet groot was, was de interesse wel groot. Ondernemers uit verschillende branches waren aanwezig uit Zandvoort en omgeving. Marcelina Schopman leidde de avond en de discussie.
Over de stellingen werd volop gediscussieerd. Ondermijning is niet iets wat je alleen kunt oppakken of oplossen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen zowel overheid als ondernemers en inwoners. Gevraagd werd ook waarom de bijeenkomst niet gelijk was opengesteld voor alle inwoners en of dat nog komt. Dit zal worden opgepakt door de gemeente door ook een bijeenkomst voor inwoners te organiseren.
De bijeenkomst was niet bedoeld om te ‘klikken’. In de social media lazen we dat daarvoor werd gevreesd. Zoals uit de presentatie bleek, zijn de gevolgen van ondermijning groot en heeft iedereen er last van. Een gezond ondernemersklimaat en woonomgeving is gebaat bij een gezamenlijke aanpak. De gemeente werkt al veelvuldig samen met andere overheidsdiensten. Daarmee is nog niet alles in zicht. De aanwezigen wilden graag meer lezen over de resultaten als zaken zijn aangepakt. Ook willen ze weten waar ze terecht kunnen voor vragen en informatie. Dit kan via het centrale e-mailadres [email protected].
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer