PVONH
PVONH

Campagne NH DRUGS ALERT van start!

  Awareness Ondermijning
Berichten over hennepkwekerijen zie je al langere tijd voorbijkomen, nieuws over drugslabs is nog relatief onbekend.
Net als dumpingen van chemisch afval en opslagplaatsen van precursoren (grondstoffen) zien we ze de laatste tijd helaas steeds vaker. De campagne NH Drugs Alert is geïnitieerd om als overheid efficiënter op te kunnen treden en richt zich primair op bedrijven en burgers. Daarnaast ondersteunt deze campagne professionals in de veiligheidsketen. 
Uit het onderzoeksrapport Vreemde Geuren blijkt dat een kwart van de inwoners van de regio wel eens het vermoeden heeft gehad dat er ergens sprake was van drugsproductie. Ruim 70% van deze mensen heeft daar nooit melding van gemaakt. Dat percentage moet omlaag en flink ook. Dat is waar de campagne NH Drugs Alert iets aan wil gaan doen. 
De start van de campagne werd afgetrapt met de lancering van een nieuwe website; www.nhdrugsalert.nl. Op dit platform worden de risico’s en gevaren van hennepplantages en drugslabs uitgelegd, worden verschillende vormen van drugslabs en hennepplantages toegelicht en kan men tips vinden over signalen waaruit zou kunnen blijken dat het om een drugslab gaat. Naast deze informatie vindt men uitleg over hoe men melding kan maken bij een vermoeden van drugsproductielocaties. Naast de nieuwe website, is er een social-mediacampagne gestart, waarbij men middels peilingen, filmpjes, quizes en animaties alert wordt gemaakt. 
De campagne is opgezet binnen het Project Productielocaties Drugs, onderdeel van het Regionale Programma Aanpak Ondermijning, in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (MMA). Het RPC werkt samen met verschillende disciplines zoals Noord-Holland Samen Veilig en het RIEC.
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer