PVONH
PVONH

Burgemeester Den Helder tijdens de bijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit: ’Meer uitbuiting en drugs- en mensenhandel in Den Helder dan vermoed’

  Awareness Ondermijning
In welke mate schaadt ondermijning belangen van ondernemers in Den Helder? Is deze stad een crimineel broeinest? Deze vragen zijn afgelopen woensdag behandeld tijdens de RPC bijeenkomst georganiseerde ondermijnende criminaliteit die werd georganiseerd in theater De Kampanje. De burgemeester van Den Helder, Koen Schuiling, noemde de antwoorden op deze vragen verontrustend. ,,We zijn veel schokkende dingen tegen gekomen.’’
,,In Den Helder is veel vaker sprake van uitbuiting en drugs- en mensenhandel dan we hadden vermoed’’, vervolgt Schuiling. ,,Eén A4’tje is niet meer toereikend om jaarlijks alle gevallen registreren.’’
Het RPC Noord-Holland heeft in samenwerking met politie, douaniers en de gemeente zich de afgelopen maanden over de ondermijning gebogen en dat Den Helder kwetsbaar is werd hierbij door alle partijen erkend.

De zeehaven van Den Helder

Deze kwetsbaarheid wordt volgens Walther Copier, medewerker Veiligheid, Vergunning en Handhaving van de gemeente Den Helder veroorzaakt door een combinatie van verschillende factoren. ,,Den Helder heeft een zeehaven waar de registratie van bootjes en schippers veel beter kan. Daarnaast zorgen de vakantieparken en bedrijventerreinen voor een hoge mate van anonimiteit en kunnen ondernemers hun opgetuigde bedrijfjes als dekmantel laten fungeren.’’ Daarnaast is er in Den Helder ook sprake van een relatief grote lage sociale klasse. ,,Dat zijn over het algemeen kwetsbare mensen die als katvangers worden ingezet. Ze worden omgekocht en zijn hier door hun sociale achtergrond gevoelig voor.’’
De aanwezige ondernemers en winkeliers werden door Copier opgeroepen om misstanden vooral te melden, om zo te voorkomen dat de onder- en bovenwereld verder met elkaar vervlochten raken. ,,De normen stellen en herstellen is iets dat we samen moeten doen.’’ Medewerkers van zeehavens zijn mikpunt van de ondermijning. Jos Klaver, medewerker van de Douane Nederland gaf aan dat ,,De ervaring leert dat landelijk een op de zeven havenmedewerkers wel eens is bedreigd’’. ,,Dat gaat vaak eerst op een vriendelijke manier door ze een reisje naar Ibiza aan te bieden of ze te fêteren op een gezellige avond met gratis drank, maar vanaf dat moment zijn de medewerkers kwetsbaar. Als ze een keer ’ja’ hebben gezegd kunnen ze nooit meer ’nee’ zeggen.’’
,,Den Helder is een open zeehaven en schepen kunnen er redelijk ongezien in en uit varen’’, aldus Klaver, die aangeeft dat de veiligheid met relatief makkelijke middelen kan worden vergroot. ,,Zorg dat de medewerkers altijd herkenbaar zijn door hun bedrijfskleding en dat ze er ook zuinig op zijn. Criminelen hebben een aardig bedrag over voor bedrijfskleding waardoor ze anoniem hun slag kunnen slaan.’’ Vaker vragen om legitimatie Klaver geeft aan dat de bewaking in de haven haar intuïtie moet laten spreken. ,,Vraag wat vaker naar een legitimatie als het gevoel over een persoon of situatie niet goed is en zorg dat er toezicht is als er in de haven een duikteam actief is. Als er geen bewaking is en er borrelen luchtbellen uit het water op, dan weet je dat het geen zuivere koffie is.’’
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer