Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Landelijke campagne gestart richting horecaondernemers: ‘Blijf Alert’

Deze publiek-private samenwerking komt voort uit het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing* waarin o.a. het ministerie van Justitie en Veiligheid en Koninklijke Horeca Nederland zitting hebben. De bewustwordingscampagne heeft tot doel om horecaondernemers te wijzen op de gevaren van ondermijnende criminaliteit. Door de coronacrisis hebben veel horecaondernemers het financieel moeilijk. Zij zijn daardoor mogelijk vatbaar voor de verleiding die wordt geboden door de georganiseerde criminaliteit. Voordat men het door heeft zitten de ondernemers in de tang van criminele organisaties. Deze organisaties gaan zeer professioneel te werk en zijn op zoek naar ondernemers die als stromannen kunnen dienen om crimineel geld wit te wassen. Door horecaondernemers financieel te ondersteunen kopen criminelen zich in bij de onderneming met alle gevolgen van dien.
De campagne is een doorstart van de campagne in de regio Noord-Holland. Het heeft drie doelstellingen: bewustzijn creëren, herkennen van criminele investeerders en handelingsperspectief bieden. Via storytelling in de vorm van berichten, video’s en een online magazine worden ondernemers bewust gemaakt van de gevaren en leren zij om criminele investeerders beter te herkennen. De campagne bevat ook een test die de ondernemer een spiegel voorhoudt: hoe herken ik een criminele investeerder? Wat moet ik doen als ik denk door een criminele investeerder te zijn benaderd? Ben ik weerbaar genoeg om de juiste dingen te doen als dat gebeurt? De campagne laat ook zien wat je kan doen als ondernemer wanneer je in een dergelijke situatie terecht komt en hoe je dat kan melden.
Er is bewust gekozen om deze campagne in het najaar te lanceren, omdat de verwachting is dat de ondernemers door de coronamaatregelen weer een moeilijke tijd tegemoet gaan. Door het herfstweer zijn de terrassen voor veel horecabedrijven geen goed alternatief meer. Bovendien loopt het aantal besmettingen op dit moment hard op, met als gevolg dat er begin deze week opnieuw aanvullende maatregelen voor de horeca werden afgekondigd. Dit heeft inmiddels geleid tot strengere maatregelen waarbij de horeca in het hele land om 22.00 moet sluiten. Daarnaast staat de eerste week van oktober in het teken van de Week van de Veiligheid; een goed moment om het onderwerp ondermijnende criminaliteit ook bespreekbaar te maken. 
De campagne sluit goed aan bij het Pact voor de Rechtsstaat van Peter Noordanus, voorzitter Strategisch Beraad Ondermijning en lid van het NPC, waarin gepleit wordt voor een hechtere publiek-private samenwerking in het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Het RPC biedt aansluitend de trainingen Altijd Alert en Veiligheid in de horeca aan. 
*) Het NPC is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven. Het platform richt zich op de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven. De minister van Justitie en Veiligheid is voorzitter van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is in het NPC vertegenwoordigd. Daarnaast nemen organisaties deel als VNO-NCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!