Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

...je gaat het pas zien als je het doorhebt... Na de bijeenkomst ondermijning in Zandvoort

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord-Holland gaf op 3 september 2019 een presentatie over wat ondermijning inhoudt en wat de invloed daarvan is op ondernemers. Ondermijning betekent ontwrichting van de samenleving doordat vergunningen, winkels, bedrijven en dergelijke gebruikt worden voor andere doelen dan waarvoor ze zijn, namelijk voor het verdienen van geld met criminele activiteiten. Leegstaande bedrijven kunnen worden gebruikt als dekmantel.  Dit leidt tot valse concurrentie en overlast voor andere bedrijven en bewoners in de omgeving of in dezelfde branche. Dat komt niet alleen in Brabant en Amsterdam voor, maar ook in Zandvoort. Alleen door samen te werken is het mogelijk om op te treden hiertegen.  
Hoewel de opkomst niet groot was, was de interesse wel groot. Ondernemers uit verschillende branches waren aanwezig uit Zandvoort en omgeving. Marcelina Schopman leidde de avond en de discussie.
Over de stellingen werd volop gediscussieerd. Ondermijning is niet iets wat je alleen kunt oppakken of oplossen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen zowel overheid als ondernemers en inwoners. Gevraagd werd ook waarom de bijeenkomst niet gelijk was opengesteld voor alle inwoners en of dat nog komt. Dit zal worden opgepakt door de gemeente door ook een bijeenkomst voor inwoners te organiseren.
De bijeenkomst was niet bedoeld om te ‘klikken’. In de social media lazen we dat daarvoor werd gevreesd. Zoals uit de presentatie bleek, zijn de gevolgen van ondermijning groot en heeft iedereen er last van. Een gezond ondernemersklimaat en woonomgeving is gebaat bij een gezamenlijke aanpak. De gemeente werkt al veelvuldig samen met andere overheidsdiensten. Daarmee is nog niet alles in zicht. De aanwezigen wilden graag meer lezen over de resultaten als zaken zijn aangepakt. Ook willen ze weten waar ze terecht kunnen voor vragen en informatie. Dit kan via het centrale e-mailadres [email protected].

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!