Nieuws

Voor je het weet ben je op de hoogte van het laatste nieuws. Op deze nieuwspagina plaatsen we niet alleen handige tips om de veiligheid van je onderneming te vergroten, maar we plaatsen hier ook informatie over activiteiten die we op de agenda hebben staan. 

Campagne NH DRUGS ALERT van start!

Net als dumpingen van chemisch afval en opslagplaatsen van precursoren (grondstoffen) zien we ze de laatste tijd helaas steeds vaker. De campagne NH Drugs Alert is geïnitieerd om als overheid efficiënter op te kunnen treden en richt zich primair op bedrijven en burgers. Daarnaast ondersteunt deze campagne professionals in de veiligheidsketen. 
Uit het onderzoeksrapport Vreemde Geuren blijkt dat een kwart van de inwoners van de regio wel eens het vermoeden heeft gehad dat er ergens sprake was van drugsproductie. Ruim 70% van deze mensen heeft daar nooit melding van gemaakt. Dat percentage moet omlaag en flink ook. Dat is waar de campagne NH Drugs Alert iets aan wil gaan doen. 
De start van de campagne werd afgetrapt met de lancering van een nieuwe website; www.nhdrugsalert.nl. Op dit platform worden de risico’s en gevaren van hennepplantages en drugslabs uitgelegd, worden verschillende vormen van drugslabs en hennepplantages toegelicht en kan men tips vinden over signalen waaruit zou kunnen blijken dat het om een drugslab gaat. Naast deze informatie vindt men uitleg over hoe men melding kan maken bij een vermoeden van drugsproductielocaties. Naast de nieuwe website, is er een social-mediacampagne gestart, waarbij men middels peilingen, filmpjes, quizes en animaties alert wordt gemaakt. 
De campagne is opgezet binnen het Project Productielocaties Drugs, onderdeel van het Regionale Programma Aanpak Ondermijning, in samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (MMA). Het RPC werkt samen met verschillende disciplines zoals Noord-Holland Samen Veilig en het RIEC.

Voor je het weet ben je weer helemaal op de hoogte

Wat je van onze nieuwsbrief kunt verwachten:

  • Ontvang tips over het voorkomen van bijvoorbeeld een cyberaanval.
  • Je bent als eerste op de hoogte van onze kosteloze activiteiten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!