PVONH
PVONH

Cybercrime

Cybercriminaliteit is een containerbegrip. De complexiteit ervan kan zorgen voor een impasse. Het internet beperkt zich niet tot grenzen: wereldwijd zijn er 3.74 biljoen gebruikers. Het Openbaar Ministerie definieert cybercrime als ‘criminaliteit met ICT als doelwit’. Onder ICT worden geautomatiseerde werken verstaan, die zijn ingericht om langs elektronische weg gegevens op te slaan en te verwerken. Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. 

Digitalisering van de samenleving

De digitalisering van de samenleving brengt een forse toename van criminaliteit met een digitale component met zich mee. Er is nog onduidelijkheid over de risico’s op bijvoorbeeld economisch gebied. Denk hierbij aan schade voor bedrijven, instellingen en overheden en persoonlijk leed. De grote vraag is wie er nu precies verantwoordelijk is voor wat.

 

Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven. Overheden en semi overheden blijven niet bespaart. Criminelen passen diverse soorten vormen van cybercriminaliteit toe. Iedereen kan hier het slachtoffer van worden. De motieven van daders lopen uiteen van financieel, ideëel, relationeel tot puberaal gedrag. Via het internet wordt dagelijks gechanteerd en afgeperst. We pakken fysieke (zichtbare) criminaliteit aan terwijl cybercriminaliteit in een veel hogere frequentie plaatsvindt. Cybercriminaliteit is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing. De beheersing van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. 

Dit kunt u doen samen met anderen

Door meer planmatige samenwerking wordt de slagkracht voor de beheersing van deze vorm van criminaliteit vergroot en ontstaat er een krachtige communicatieboodschap. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) richt zich op ontwikkeling en uitvoering van activiteiten. Het doel is het bewustzijn te verhogen om zodoende bij te dragen aan de zelfredzaamheid van gebruikers van het internet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis bij de politie en het OM. Er wordt gekeken naar specifieke vormen (trends) waarop een aanpak wordt georganiseerd. 

Kortom, het PVO Noord-Holland werkt aan structurele en concrete voorlichting en organiseert de mini congressen ‘De Hacker vertelt’. Deze congressen kunt u aanvragen via de gemeente of de wijkagent. In de zomerperiode zal het PVO Noord-Holland ook workshops gaan aanbieden. Deze worden in kleinere groepen gehouden en gaan in op specifieke vormen van cybercriminaliteit. Bijvoorbeeld phishing en online diefstal van identiteiten.

Laatste nieuws

Terugblik Cybersessie ‘Slachtoffer in…

20 feb 2024

Cybercriminaliteit vormt een complexe uitdaging, met de daders die vaak onzichtbaar opereren en internationaal actief zijn. Het maakt het opsporen en…

Cybercrime

15-02-2024 Cybersessie Slachtoffer in…

07 dec 2023

En toen was het ineens gedaan met zijn goedlopende reclamebureau. Bestanden, foto’s, filmpjes: alles werd voor zijn ogen uitgewist. Weg data, weg…

Cybercrime

Hoe om te gaan met data-inbraken: 10…

25 okt 2023

In onze moderne samenleving is technologie overal aanwezig en speelt het een grote rol in ons dagelijks leven. Het zorgt ervoor dat gegevens en data…

Cybercrime
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer