PVONH
PVONH

Organisatie & Ambities

De gevolgen van criminaliteit in het bedrijfsleven laten zich raden: schade en omzetverlies voor ondernemers, maar bijvoorbeeld ook gevoelens van onveiligheid en een negatief effect op het investeringsklimaat. Daarmee gaan de gevolgen van criminaliteit veel verder dan op het eerste gezicht lijkt. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) werkt op provinciaal niveau en juist daarin schuilt een belangrijke kracht. Het PVO Noord-Holland biedt vraaggerichte samenwerking en ondersteuning. Naast het tegengaan van criminaliteit wordt er ingespeeld op de oorzaken van onveiligheid. De uitvoering is doelmatig en programmatisch van opzet. We dragen bij aan een gezond en veilig ondernemersklimaat. De ondernemers kunnen rekenen op professionele en snelle inzet. We zeggen weleens "Vandaag een overval, volgende week een training voor het getroffen gebied". Met preventieve maatregelen, voorlichting en trainingen worden oplossingen gezocht en gevonden. De aanpak dient daarmee ook het economisch belang van ondernemend Noord-Holland.

Wij zijn er voor ondernemend Noord-Holland

Het PVO Noord-Holland kent de rechtsvorm van een stichting, de verantwoordelijkheden zijn geregeld in de statuten. In de bestuursorganen zijn de publiek- private partijen door natuurlijke personen vertegenwoordigd, zij verlenen het PVO Noord-Holland legitimiteit. De Raad van Toezicht heeft een stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur. Zij heeft een toezichthoudende functie, benoemt en ontslaat de leden. Het bestuur bestaat uit een gemêleerd gezelschap van publiek- private partijen en is verantwoordelijk voor sturing op het programma.   

 

Raad van toezicht

 

 

 

   

 Bestuur

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer