PVONH
PVONH

Het aanbod

Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) helpt ondernemers in hun weerbaarheid tegen criminaliteit. We zorgen voor samenwerking. We wijzen op verantwoordelijkheden en geven kennis en informatie om effectief aangifte te kunnen doen. Voorkomen doen we samen, met adequate hulp en preventieve maatregelen. Het PVO Noord-Holland is expert en uw partner in Veilig Ondernemen. En het blijft niet alleen bij mooie woorden. Het PVO Noord-Holland is uitvoerend en zij sluit aan bij de dynamiek van het bedrijfsleven, een snelheid van werken die ondernemers graag zien. 

De voorwaarden

 1. Er is een (groter) collectief belang
 2. Er zijn geen commerciële belangen
 3. In principe werkt het RPC gratis (vanuit overheidsubsidie)
 4. De uitvoering is kansrijk (getoetst), ondernemers doen mee
 5. Onderlinge belangen worden niet geschaadt
 6. We voeren uit binnen Wet en regelgeving

Wat is het programma aanbod

 • Doorlopende preventietrainingen
 • Voorlichting en advisering op diverse thema's
 • Een brug slaan tussen lokale overheden en ondernemers
 • Begeleleiding naar samenwerkingsverband
 • Campagnes via de media op thema's (lokaal en regionaal)
 • Relatiebeheer Burgernet

Het bestuur over PVO Noord-Holland

Veilig ondernemen?!

10 tips van veiligheidsexperts die je ter harte zou moeten nemen:

 1. Maak een veiligheidsplan voor off- en online (o.a. sleutelbeleid en verantwoordelijkheden)
 2. Train uw personeel op alle veiligheidsprocedures 
 3. Test periodiek uw eigen kennis en dat van uw medewerkers 
 4. Maak zichtbaar welke veiligheidsmaatregelen u heeft genomen 
 5. Ken uw buren, klanten, leveranciers en medewerkers 
 6. Vertrouw op uw gevoel en maak verdachte zaken bespreekbaar
 7. Gebruik sterke wachtwoorden of een password manager
 8. Maak geregeld automatische back ups 
 9. Hang de poster ‘wij werken samen met de politie’ op 
 10. Meld ernstige misdaad bij ‘meld misdaad anoniem’

Meteen actie ondernemen? Meld je aan voor een van onze activiteiten!

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer