PVONH
PVONH

Hoeveelheid cyberaanvallen op gemeenten verdubbeld

  Cybercrime
In het afgelopen jaar is het aantal cyberaanvallen dat gericht was op Nederlandse gemeenten flink toegenomen. Zo waren er in de afgelopen 2 jaar vijf grote cyberincidenten bij gemeenten. Daarnaast zijn er twee keer zo veel zwakke, risicovolle plekken opgespoord in de software van gemeenten.
Dit is gebleken uit het nieuwe tweejaarlijkse Dreigingsbeeld van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Laat je niet verrassen en volg de gratis online training Cybercriminaliteit

Er zijn dus meer incidenten, de impact van de incidenten is steeds ernstiger en het wordt steeds complexer om deze incidenten het hoofd te bieden. De cybercriminelen aarzelen er namelijk niet over om privacygevoelige gegevens van bedrijven, medewerkers en inwoners online te publiceren.
Zo ook bij bijvoorbeeld de gemeente Buren, welke dit jaar getroffen werd door een ransomware aanval. Bij deze aanval zijn gegevens van deze gemeente gestolen. Een grote hoeveelheid privacygevoelige data is vervolgens gepubliceerd op het darkweb.
Op het vlak van preventie staat de IBD gemeenten bij en zij zijn dag en nacht beschikbaar om hulp te bieden bij cyberincidenten. In het afgelopen jaar hebben zij 3000 verzoeken ontvangen met een hulpvraag. Tien procent van deze verzoeken was wegens een incident. Deze verzoeken betreffen zowel grote als kleine incidenten, zoals ook de ransomware-aanvallen waarbij door de hackers om losgeld wordt gevraagd.
Het toenemend aantal cyberdreigingen treft niet alleen gemeenten, maar overheden zijn wel extreem kwetsbaar is naar voren gekomen uit data van het cyberbeveiligingsbedrijf Hunt & Hackett, welke veel in opdracht van gemeenten werkt. Zij ondersteunen het dreigingsbeeld wat door de IBD wordt getoond.
Gemeenten werken met enorme hoeveelheden persoonsgegevens en deze gegevens worden regelmatig uitgewisseld met andere partijen. Volgens de IBD vergroot dit de kwetsbaarheid, zo zijn de afgelopen twee jaar gemeenten geregeld geconfronteerd met incidenten die waren ontstaan bij derden, maar waarvan de gevolgen wel in de eigen gemeente merkbaar waren.

Flinke kostenpost

In een tijd waarin gemeenten voor steeds meer taken verantwoordelijk zijn, hebben zij ook steeds meer data in beheer. Het beveiligen van de systemen is een flinke kostenpost geworden en niet elke gemeente kan die even makkelijk betalen. Daarnaast is er ook niet altijd gekwalificeerd personeel beschikbaar die de systemen goed up-to-date kunnen houden, waardoor kwetsbaarheden kunnen ontstaan.
Het kabinet heeft twee weken geleden de nieuwe cyberstrategie bekend gemaakt en heeft daarin vastgelegd wat er in de komende jaren zal moeten gebeuren om de Nederlandse overheden beter te beschermen tegen dit soort cyberaanvallen. Het is echter nog maar de vraag of de gemeenten over voldoende middelen beschikken om aan al deze beveiligingseisen te kunnen voldoen. Bron: NOS
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer