PVONH
PVONH

FEESTVIEREN, NU EVEN NIET!

De politie grijpt stevig in op illegale feesten in de open lucht, op industrieparken en bedrijfspanden. De politie roept ondernemers op...
Vreemd genoeg zijn in deze periode van beperkende coronamaatregelen zogenaamde "pop-up"-feesten geen onbekend verschijnsel. De politie grijpt stevig in op deze feesten in de open lucht, op industrieparken en bedrijfspanden. Desondanks komt het steeds vaker voor. De feestvierders vormen onbedoeld een risico voor de verspreiding van het Covid-19 virus.  
Het is voor de politie niet eenvoudig deze illegale party's te voorkomen. Voornamelijk door de extreem korte aanlooptijd en de wijze waarop, via social-media en in besloten (whatsapp)groepen, deze feesten worden georganiseerd. Handhavend optreden als zo'n feest eenmaal gestart is, kost de politie veel tijd juist in deze periode waarin capaciteit schaars en kostbaar is.

"ILLEGALE POP-UP FEESTEN PAKKEN WE SAMEN AAN"

Met de feestdagen in het vooruitzicht spreekt de politie haar zorgen uit. Zij doet een beroep op u, medewerkers van beveiligingsbedrijven, parkmanagers en ondernemers met een vestiging op bedrijventerreinen en winkelcentra. Stel geen locatie beschikbaar, ook niet als deze ruim is en de risico's beperkt lijken. Om problemen voor te zijn wordt gevraagd om mogelijk geschikte pop-up-feestlocaties alvast te melden op het moment dat er signalen zijn van een komend illegaal feest.
Om de locaties voor een pop-up event voor initiatiefnemers zoveel mogelijk te beperken is het van belang dat de politie een beroep kan doen op beveiligingsbedrijven en het gevestigde bedrijfsleven. Zij hebben "zicht" op de directe omgeving. De politie wil organisatoren ontmoedigen en zo vroeg mogelijk actie ondernemen om deze pop-up-feesten in de kiem te smoren.
Neem contact op met uw wijkagent of de politie op 0900-8844. 
Wanneer u een komend feest vermoedt of overlast heeft van feestgangers. Blijf scherp in uw werkgebied en informeer elkaar actief. Samen zorgen we voor een veilige en economisch gezonde omgeving. 
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer