PVONH
PVONH

Cybercrime congres out of business zorgt voor verbinding

  Cybercrime
300 ondernemers, politie, gemeenten en specialisten delen kennis en ervaringen op het gebied van cybercriminaliteit, tijdens avond congres in Heiloo.
Op woensdagavond 6 november j.l. was het zover en togen we na een lange werkdag met de redactie richting Heiloo. Eindbestemming was het cybercrime congres Out of Business in de Cultuurkoepel. We werden uitgenodigd door het projectteam van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland dat deze avond organiseerde. Vlak voor de grens met Alkmaar rijden we het terrein op van het Landgoed Willibrordus. Eenmaal door de poort doemt de immense koepel op tegen de oranje verlichte achtergrond. De entree is in ieder geval indrukwekkend. 

Cybercrime als thema

Als we via de trappen door de grote houten deur binnenstappen worden we als eerste gevangen door de imponerende uitstraling van de locatie, met zijn kerkramen rondom, de enorme breedte en de prachtige afwerking. We worden uit onze jassen geholpen en verwezen naar het Bits & Bytes dat met gerechtjes als gehacktbal, phishing (pittige zalm) en botnet (ribjes) onze attentie wel aanwakkerde. Cateraar ‘Keuken met Karakter’ had er duidelijk over nagedacht. En eigenlijk werd die thematische aanpak de hele avond doorgetrokken. 

Overheid en ondernemers op zoek naar verbinding 

Om 19:00 uur opende het bal met een interview door dagvoorzitter Maarten Witte met de burgemeester van Heiloo, Hans Romeyn, voorzitter van de Raad van Toezicht van het RPCNH Jan Nieuwenburg en Teamchef politie Yvette Baas-Pafort. Hun boodschap was vooral die van de verbinding. Net als in iedere andere vorm van criminaliteit moet cybercrime aangepakt, maar vooral voorkomen worden. In die eerste uitdaging ligt veel verantwoordelijkheid bij de ondernemer zelf. En dit betekent naast het zorgen voor een veilige werkomgeving, ook zorgen voor de juiste mindset. Niet alleen bij de ondernemer zelf, maar juist ook bij het team van medewerkers. Bespreek het met elkaar intern, maar ook met ondernemers gezamenlijk en met het cybercrimeteam in Noord-Holland. Juist door informatie te delen, zijn we allemaal weerbaarder. We zijn beter voorbereid, attenter en kunnen met  de uitkomsten analyseren hoe we cybercrime kunnen tegengaan. 

Een hack kan iedereen overkomen, dus waarom zou ik het niet vertellen?

Die noodzakelijke openheid vinden we ook terug bij de praktijkverhalen van ondernemers op het podium. Meerdere voorbeelden passeren de revue. De verhalen worden getekend door complete verrassing. Geen van deze MKB-bedrijven was goed voorbereid.  Daarnaast is het rigoureuze karakter van een ransomware aanval opvallend. Geen waarschuwing, geen tweede kans, de boel ligt plat en dat gaat niet zomaar meer veranderen. Een ding is zeker: het kost tijd en geld om alles weer aan de praat te krijgen en bestanden en vertrouwen terug te krijgen. Veel tijd of veel geld en in het ergste geval allebei. De eisen voor het ‘losgeld’ zijn compleet variabel en niet altijd realistisch. Een recente back-up biedt voor een deel uitkomst, maar lang niet altijd voldoende. Ook de back-up kan geïnfecteerd, of simpelweg niet volledig zijn.   

Topsprekers delen kennis en ervaring

In het vervolg van het programma wisselen enkele vooraanstaande sprekers op het gebied van cybercrime, humanification en menselijk gedrag elkaar af. Ook hier wordt openheid en eerlijkheid gepredikt. ICT- en innovatie-expert Danny mekic gaat dieper in op de technologische ontwikkelingen en het gevaar van cybercrime. Met een aantal sprekende voorbeelden weet hij de zaal keer op keer te raken. Het verhaal van futurist Christian Kromme maakt stapsgewijs duidelijk dat we er nog lang niet zijn. Het gaat steeds sneller. En dat weten we. Maar wat doen we eraan? Kunnen we er wel wat aan doen? Hoogleraar en hersenonderzoeker Victor Lamme denkt van wel. Maar we zijn ook kwetsbaar. Vooral omdat ons gedrag zo ontzettend voorspelbaar is. We worden uiteindelijk altijd, óók in de toekomst gedreven door een aantal menselijke factoren waaronder angst en nieuwsgierigheid. 
Onze nieuwsgierigheid won het deze keer en daar waren we niet rouwig om. Er werd nog lang nagepraat en voorbeelden werden gedeeld. Out of Business nodigde uit om direct actie te ondernemen. Je bent eigenlijk (g)hack als je het niet doet. 

Over het RPCNH 

Het RPC draagt bij aan het beheersbaar houden van criminaliteit en speelt adequaat in op de trends van vandaag. Hun filosofie: de sleutel voor een succesvolle aanpak ligt altijd in de samenleving. Om die reden wordt er geïnvesteerd in kennisoverdracht en voorlichting en met name in de verbinding tussen het publieke en private domein. Dit gebeurt door middel van workshops, trainingen en events zoals Out of Business. Het RPC werkt op provinciaal niveau en juist daarin schuilt een belangrijke kracht. Vanuit de samenwerking tussen de partners als het georganiseerde bedrijfsleven, gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en de brandweer worden initiatieven opgezet en veiligheidsprocessen in gang gezet.  Deze partijen - de strategische partners- delen kennis en de kosten. Het RPC stelt het programma samen en organiseert de uitvoering. Voor grotere projecten worden extra subsidies gezocht in het landelijk netwerk. 
Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het PVO Noord-Holland (voorheen RPC Noord-Holland) organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
HIC

HIC (High Impact Crimes)

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor ernstige geweldsmisdrijven zoals woninginbraak, overvallen, straatroof, zware mishandeling, moord of doodslag. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Ook zijn er een aantal maatregelen die je zelf al kunt nemen om dit soort misdrijven te zoveel als mogelijk is te voorkomen. Je vindt hier ook meer informatie over onder andere de rol van de gemeente en wat slachtofferhulp doet.

Lees meer