PVONH
PVONH

PVO Noord Holland in 2023

Ondernemers kunnen bewust of onbewust onderdeel worden van een criminele keten, waardoor criminelen hun economische infrastructuur en/of bedrijfsproces misbruiken voor de productie, de in- en export en doorvoer van drugs of het witwassen van geld. Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland (PVO BZ) wil criminele activiteiten voorkomen door proactief samenwerking, weerbaarheid en veiligheid te stimuleren bij publieke en private partijen in de keten. Dit doen we door voorlichting, kennisoverdracht en handreikingen aan te bieden. PVO BZ is een samenwerking tussen ondernemers, brancheorganisaties, gemeenten, politie en onderwijs. We bestaan uit 2 regio’s: PVO Oost-Brabant en PVO Zeeland-West-Brabant, maar we hebben 1 jaarwerkplan met 2 separate begrotingen. Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland fungeert als moederorganisatie. Samenwerkingspartner CCV is het centrale kennis en adviescentrum voor alle PVO's in Nederland. We kijken vooral naar preventieve en innovatieve maatregelen en maatwerkoplossingen. In dit overzicht staan onze thema’s voor 2023.

 • Thema 1: Cybercrime
 • Thema 2: Ondermijning
 • Thema 3: High Impact Crimes (HIC)
camera

Thema 1: Cybercrime

Training & diverse projecten

 • Lancering MKB training Cyberweerbaarheid

 • Organiseren van fysieke bijeenkomsten met slachtoffers, experts en ethisch hackers

 • Inzet hackhelpdesk.nl

 • Monitoren landelijke en regionale projecten

 • Uitdiepen van projecten zoals gastveilig Breda / Proeftuin Hazeldonk

camera

Thema 2: Ondermijning

Jachthavens, recreatie- & buitengebieden

 • Organisatie bijeenkomsten voor de (agrarische) buitengebieden samen
 • met o.a. gemeenten, ZLTO, inwoners, Waterschap, RECRON en HISWA
 • Q2: Doorontwikkeling en lancering Jachthavenapp
 • Begeleiden veilig buitengebied trajecten

Transport & Logistiek

 • In 2023 heeft tenminste 20% van de transportbedrijven fysiek kennisgenomen van de ontwikkelde tools van Taskforce-RIEC BrabantZeeland
 • 50% van de transportbedrijven is (E-learning of fysiek) benaderd om
 • TFOC-aanpak onder de aandacht te brengen van alle medewerkers. Dit doen we door actief medewerkers binnen deze sector te trainen en hen te betrekken bij nieuw te ontwikkelen beleid en innovaties

Vastgoed

 • Q1: Lancering E-learning Veilig Vastgoed
 • Ontwikkelen sluitstuk van de controles/handhaving
 • Aansluiten bij landelijke Fenomeentafels

Horeca & winkelgebieden

 • Plan van aanpak inmenging criminaliteit bij horecaondernemers samen met Koninklijke Horeca Nederland
 • Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden trajecten begeleiden en opstart van 3-5 nieuwe trajecten

Zeehavens

 • Samen met Avans Hogeschool onderzoek naar handelingsperspectieven
 • Ontwikkeling trainingsaanbod
 • Doorontwikkeling van de ICS's (Information Sharing Centers)
camera

Thema 3: HIC

Aanpak bedrijventerreinen

 • Inzet op de strategie informeren, mobiliseren en activeren met:
 • Risico-taxatietool bedrijventerreinen Handreiking informatiebeeld bedrijventerreinen voor gemeenten
 • Red Flags
 • Organiseren van thematische bijeenkomsten met experts en ervaringsdeskundigen over onze speerpunten: ondermijning, cybercrime en HIC
 • Begeleiden Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen trajecten

Overval, straatroof & bedrijfsinbraken

 • Stimuleren van samenwerking middels BIZ (bedrijveninvesteringszone), parkmanagement en community building.
 • Organiseren (digitale) trainingen, webinars over inbraken, weerbaarheidstrainingen
 • Opzetten van publiek -private samenwerkingen in winkelcentra